praktijk voor relatietherapie Mechelen

Van harte welkom.

Op deze website vind je informatie over wie ik ben

en mijn therapeutisch aanbod.


Katrien
THERAPEUTISCH AANBOD

Mijn aanbod bestaat uit relatie- en gezinstherapie en rouwtherapie voor individuen, koppels en gezinnen.

RELATIETHERAPIE

Loopt jullie relatie niet meer zoals jullie het zich hadden voorgesteld? Hebben jullie een moeilijke periode of een ingrijpende gebeurtenis achter de rug? Hebben jullie soms het gevoel heel anders met dingen om te gaan en elkaar nog moeilijk te begrijpen? Lijkt het soms alsof jullie alsmaar moeilijker écht contact kunnen maken met elkaar? Deze en andere vragen kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor relatietherapie.

Tijdens de gesprekken creëren we ruimte voor jullie zorgen en de gedachten en gevoelens die daarbij een rol spelen. We bekijken hoe ieder van jullie de situatie zelf ervaart en hoe mogelijk de eigen familieachtergrond en relationele ervaringen daarbij een rol spelen. We gaan op zoek naar welke veranderingen jullie willen en wat er nodig is om weer meer verbinding te voelen met elkaar.


GEZINS- EN FAMILIETHERAPIE

Zit je gezin of familie in de knoop? Zijn er spanningen of conflicten die blijven aanslepen? Zoeken jullie een beter onderling contact of maak je je zorgen om de opvoeding? Maken jullie een moeilijke periode door of kregen jullie onlangs te maken met een ingrijpende gebeurtenis? Deze en andere vragen kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor gezins- of familietherapie.

Samen met de betrokken familieleden (broers en zussen, ouders, grootouders, nieuwe partners, …) proberen we inzicht te krijgen in de kern van het probleem. Tijdens de gesprekken houden we rekening met de positie van ieder individu in het gezin en het samenspel van de onderlinge relaties. We creëren ruimte voor ieders zorgen en de verschillende gedachten en gevoelens die bij ieder van jullie een rol spelen. We bekijken hoe elk betrokken gezinslid de situatie ervaart. Samen gaan we dan op zoek naar welke verandering jullie zouden willen.


ROUWTHERAPIE

Individuen, koppels en gezinnen die te maken krijgen met ziekte, verlies en rouw kunnen bij mij terecht voor rouwtherapie. Het kan hierbij gaan om:

  • rouw na het overlijden van een kind, partner, ouder of een andere betekenisvolle persoon
  • rouw na een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding, fertiliteitsproblemen, ziekte of ongeval, …
  • Mogelijke onderwerpen zijn het samen spreken over het (naderend) verlies en de betekenis ervan, over wat er nodig is om verder te kunnen, over mogelijke veranderingen die het verlies in belangrijke relaties met zich meebrengt, over hoe de betrokkenen op een verschillende manier omgaan met het verlies en over wat er nodig is om weer meer afstemming te vinden tussen jezelf en andere betekenisvolle personen.